- Nhận dạy kèm tại nhà học sinh - - Nhận dạy tại trung tâm tất cả các môn từ lớp 1 tới lớp 12, LTĐH

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

LỚP DẠY CẦN GIA SƯLớp ngày 14/01/2021
Mã lớp  123         Lớp chưa giao 
Mã lớp 124      Lớp chưa giao
Môn dạy:
Lý Hóa , học sinh nữ
Môn dạy :
Toán Lý 7 , học sinh nữ
Lớp dạy:
10
Lớp dạy :
7
Địa chỉ:
C/c Phú Mỹ, Hoàng Quốc Việt, Quận 7
Địa chỉ :
Phạm Hùng, Quận 8
Lương:
2tr
Lương :
3tr
Thời gian:
2 buổi/tuần 
Thời gian:
3 buổi/tuần
Yêu cầu:
Giáo viên nữ kinh nghiệm
Yêu cầu:
Giáo viên nữ kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726


Lớp ngày 15/10/2020
Mã lớp  123         Lớp đã giao 
Mã lớp 124      Lớp đã giao
Môn dạy:
Lý , học sinh nữ
Môn dạy :
Toán , học sinh nữ
Lớp dạy:
12
Lớp dạy :
12
Địa chỉ:
Trần Xuân Soạn, Quận 7
Địa chỉ :
Trần Xuân Soạn, Quận 7
Lương:
2tr5
Lương :
2tr8
Thời gian:
2 buổi/tuần, 
Thời gian:
2 buổi/tuần
Yêu cầu:
Giáo viên kinh nghiệm
Yêu cầu:
Giáo viên kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726


Lớp ngày 9/10/2020
Mã lớp  121         Lớp đã giao 
Mã lớp 122      Lớp đã giao
Môn dạy:
Anh văn , học sinh nữ
Môn dạy :
Lý, hóa 1 học sinh nam
Lớp dạy:
10
Lớp dạy :
9
Địa chỉ:
C/c Phú Mỹ, Hoàng Quốc Việt, Quận 7
Địa chỉ :
Âu Dương Lân, Quận 8
Lương:
1tr
Lương :
2tr5
Thời gian:
1 buổi/tuần, 2h/buổi Thứ 2,3,5,6 từ 19h30
Thời gian:
2 buổi/ 2 môn  
Yêu cầu:
Giáo viên kinh nghiệm
Yêu cầu:
Giáo viên kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726


Lớp ngày 01/09/2020
Mã lớp  119        Lớp chưa giao 
Mã lớp  120     Lớp đã giao
Môn dạy:
Hóa, học sinh nữ
Môn dạy :
Toán, lý, hóa 2 học sinh nữ
Lớp dạy:
12
Lớp dạy :
11
Địa chỉ:
C/c Phú Mỹ, Hoàng Quốc Việt, Quận 7
Địa chỉ :
Mỹ Phú, Nguyễn Lương Bằng, Quận 7
Lương:
1tr6
Lương :
6tr8
Thời gian:
1 buổi/tuần, 2h/buổi Thứ 2,3,5,6 từ 19h30
Thời gian:
3 buổi/ 3 môn  (3h/1 buổi/ Toán; 2h/ 1 buổi/ Lý, 2h/1 buổi/Hóa)
 *rảnh thứ 2,3,4,5,6 từ 17h trở đi, giờ nào cũng được, Thứ 7 rảnh cả ngày*
Yêu cầu:
Giáo viên kinh nghiệm
Yêu cầu:
Giáo viên nữ kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726

Lớp ngày 29/08/2020
Mã lớp  117        Lớp chưa giao 
Mã lớp  118        Lớp đã giao
Môn dạy:
Hóa, 2 học sinh nam
Môn dạy :
Toán, lý, hóa -  2 học sinh nam
Lớp dạy:
11
Lớp dạy :
11
Địa chỉ:
Mỹ Phú, Nguyễn Lương Bằng, Quận 7
Địa chỉ :
Mỹ Phú, Nguyễn Lương Bằng, Quận 7
Lương:
1tr3
Lương :
6tr8
Thời gian:
1 buổi, 3h/ buổi (rảnh thứ 2,3,4,5,6 từ 17h trở đi, giờ nào cũng được, Thứ 7 rảnh cả ngày)
Thời gian:
3 buổi/ 3 môn  (3h/1 buổi/ Toán; 2h/ 1 buổi/ Lý, 2h/1 buổi/Hóa)
 *rảnh thứ 2,3,4,5,6 từ 17h trở đi, giờ nào cũng được, Thứ 7 rảnh cả ngày*
Yêu cầu:
Giáo viên kinh nghiệm
Yêu cầu:
Giáo viên nữ kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726


Lớp ngày 27/08/2020
Mã lớp  115         Lớp chưa giao 
Mã lớp  116        Lớp chưa giao
Môn dạy:
Toán
Môn dạy :
Lớp dạy:
11
Lớp dạy :
11
Địa chỉ:
Mỹ Phú, Nguyễn Lương Bằng, Quận 7
Địa chỉ :
Mỹ Phú, Nguyễn Lương Bằng, Quận 7
Lương:
2tr4
Lương :
1tr3
Thời gian:
1 buổi, 3h/ buổi (rảnh thứ 2,3,4,5,6 từ 17h trở đi, giờ nào cũng được, Thứ 7 rảnh cả ngày)
Thời gian:
1 buổi  1,5h/buổi (rảnh thứ 2,3,4,5,6 từ 17h trở đi, giờ nào cũng được, Thứ 7 rảnh cả ngày)
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726

Lớp ngày 22/08/2020
Mã lớp  113         Lớp đã giao 
Mã lớp  114        Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán
Môn dạy :
Toán
Lớp dạy:
11
Lớp dạy :
9 thi tuyển sinh lên 10
Địa chỉ:
C/c Mỹ Sang, Nguyễn Lương Bằng, Quận 7
Địa chỉ :
C/c Green View, Quận 7
Lương:
2tr
Lương :
7tr5
Thời gian:
2 buổi sắp xếp
Thời gian:
15 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726

Lớp ngày 21/08/2020
Mã lớp  111        Lớp đã giao 
Mã lớp  112        Lớp đã giao
Môn dạy:
Hóa
Môn dạy :
Lớp dạy:
10
Lớp dạy :
10
Địa chỉ:
Mỹ Giang, P.Tân Phong, Quận 7
Địa chỉ :
Mỹ Giang, P.Tân Phong, Quận 7
Lương:
4tr5
Lương :
4tr5
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726


Lớp ngày 20/08/2020
Mã lớp  109         Lớp đã giao 
Mã lớp  110        Lớp đã giao
Môn dạy:
Anh Văn 
Môn dạy :
Toán
Lớp dạy:
6
Lớp dạy :
10
Địa chỉ:
KDC Phú Mỹ, Quận 7
Địa chỉ :
Mỹ Giang, P.Tân Phong, Quận 7
Lương:
2tr8
Lương :
4tr5
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726


Lớp ngày 19/08/2020
Mã lớp  107         Lớp chưa giao 
Mã lớp  108        Lớp đã giao
Môn dạy:
Môn dạy :
Toán
Lớp dạy:
11
Lớp dạy :
10
Địa chỉ:
Nguyễn Lương Bằng,Q7
Địa chỉ :
C/c Phú Mỹ, Q7
Lương:
4tr8
Lương :
3tr
Thời gian:
2 buổi sắp xếp
Thời gian:
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726

Lớp ngày 18/08/2020
Mã lớp  105         Lớp chưa giao 
Mã lớp  106         Lớp chưa giao
Môn dạy:
Hoá
Môn dạy :
Toán
Lớp dạy:
11
Lớp dạy :
10
Địa chỉ:
Nguyễn Lương Bằng,Q7
Địa chỉ :
Nguyễn Lương Bằng, Q7
Lương:
4tr8
Lương :
4tr8
Thời gian:
2 buổi sắp xếp
Thời gian:
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726


Lớp ngày 05/08/2020

Mã lớp  105         Lớp đã giao 
Mã lớp  106         Lớp chưa giao
Môn dạy:
Môn dạy :
Toán
Lớp dạy:
12
Lớp dạy :
10
Địa chỉ:
Trần Xuân Soạn, Q7
Địa chỉ :
Nguyễn Lương Bằng, Q7
Lương:
2tr5
Lương :
4tr8
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726

Lớp Ngày 27/08/2016

Mã lớp  103         Lớp đã giao
Mã lớp  104         Lớp đã giao
Môn dạy:
Hoá
Môn dạy :
Hoá
Lớp dạy:
11
Lớp dạy :
9
Địa chỉ:
Hồng Bàng, Q5
Địa chỉ :
Lê Tấn Bê, Q.Bình Tân
Lương:
1tr4
Lương :
1tr
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
1 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726

Mã lớp  101         Lớp đã giao
Mã lớp  102         Lớp đã giao
Môn dạy:
Lý – Hoá
Môn dạy :
Hoá Tiếng Anh
Lớp dạy:
9
Lớp dạy :
10
Địa chỉ:
Nguyễn Lương Bằng,Q7
Địa chỉ :
Nguyễn Lương Bằng, Q7
Lương:
2tr4
Lương :
2tr
Thời gian:
3 buổi sắp xếp
Thời gian:
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
GV gọi 0908.717.015
SV gọi 039.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0908.717.015
SV gọi 039.2900.726

Mã lớp  99         Lớp đã giao
Mã lớp  100         Lớp đã giao
Môn dạy:
Lý – Hoá
Môn dạy :
Lý – Hoá
Lớp dạy:
9
Lớp dạy :
8
Địa chỉ:
Lý Thái Tổ, Q3
Địa chỉ :
Hoàng Quốc Việt, Q7
Lương:
1tr4
Lương :
2tr
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726

Mã lớp  97         Lớp đã giao
Mã lớp  98         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán
Môn dạy :
Toán – Lý – Hoá
Lớp dạy:
11
Lớp dạy :
8 / học sinh TB
Địa chỉ:
Hồng Bàng, Q5
Địa chỉ :
Trần Hưng Đạo, Q1
Lương:
1tr4
Lương :
2tr
Thời gian:
2 buổi sắp xếp
Thời gian:
3 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Mã lớp  95         Lớp đã giao
Mã lớp  96         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán
Môn dạy :
Toán
Lớp dạy:
11
Lớp dạy :
11
Địa chỉ:
Điện Biên Phủ, Bình Thạnh
Địa chỉ :
Ngô Tất Tố, Q.Bình Thạnh
Lương:
2tr2
Lương :
1tr5
T/G:
3 buổi sắp xếp (sáng/tối)
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726

Mã lớp  93         Lớp đã giao
Mã lớp  94         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán
Môn dạy :
Toán
Lớp dạy:
8
Lớp dạy :
7
Địa chỉ:
Hoàng Quốc Việt, Q7
Địa chỉ :
Ngô Tất Tố, Q.Bình Thạnh
Lương:
800k
Lương :
2tr2
T/G:
1 buổi sắp xếp
T/G :
3 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726

Mã lớp  91         Lớp đã giao
Mã lớp  92         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán – Lý – Hoá
Môn dạy :
Toán
Lớp dạy:
10
Lớp dạy :
8
Địa chỉ:
Nguyễn Lương Bằng, Q7
Địa chỉ :
Lê Tấn Bê, Q.Bình Tân
Lương:
3tr
Lương :
2tr
Thời gian:
3 buổi sắp xếp
Thời gian:
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726


Mã lớp  89         Lớp đã giao
Mã lớp  90         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán – Lý – Hoá
Môn dạy :
Toán
Lớp dạy:
10
Lớp dạy :
8
Địa chỉ:
Nguyễn Lương Bằng, Q7
Địa chỉ :
Lê Tấn Bê, Q.Bình Tân
Lương:
3tr
Lương :
2tr
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726

Mã lớp  87         Lớp đã giao
Mã lớp  88         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán – TV – rèn chữ
Môn dạy :
Toán
Lớp dạy:
1/ 3 bé
Lớp dạy :
10
Địa chỉ:
Phạm Hùng, Q8
Địa chỉ :
Trần Bình Trọng, Q5
Lương:
2tr5
Lương :
1tr2
T/G:
5 buổi sắp xếp
T/G :
3 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726

Mã lớp  85         Lớp đã giao
Mã lớp  86         Lớp đã giao
Môn dạy:
Anh
Môn dạy :
Toán – Lý – Hoá
Lớp dạy:
9
Lớp dạy :
10
Địa chỉ:
Cao Lỗ, Q8
Địa chỉ :
Dĩ An, Bình Dương
Lương:
1tr4
Lương :
1tr8
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
3 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726

Mã lớp  83         Lớp đã giao
Mã lớp  84         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán – Lý – Hoá - Anh
Môn dạy :
Toán – Lý – Hoá
Lớp dạy:
11
Lớp dạy :
11
Địa chỉ:
Hưng Phú, Q8
Địa chỉ :
Hưng Phú, Q8
Lương:
1tr5
Lương :
2tr2
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
3 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726

Mã lớp  81         Lớp đã giao
Mã lớp  82         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán – TV – rèn chữ
Môn dạy :
Toán - Anh
Lớp dạy:
5
Lớp dạy :
6
Địa chỉ:
Phước Long B, Q9
Địa chỉ :
Hưng Phú, Q8
Lương:
1tr8
Lương :
1tr2
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
3 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư chữ đẹp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726

Mã lớp  79         Lớp đã giao
Mã lớp  80         Lớp đã giao
Môn dạy:
Hóa 
Môn dạy :
Hóa 
Lớp dạy:
10
Lớp dạy :
11
Địa chỉ:
C/c Phú Mỹ, Quận 7
Địa chỉ :
Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Quận 7
Lương:
1tr
Lương :
2tr4
T/G:
1 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên nữ
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726

Mã lớp  77         Lớp đã giao
Mã lớp  78        Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán, lý
Môn dạy :
Hóa 
Lớp dạy:
11
Lớp dạy :
11
Địa chỉ:
Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Quận 7
Địa chỉ :
Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Quận 7
Lương:
4tr
Lương :
2tr4
T/G:
4 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên nữ
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726
Liên hệ :
Giáo viên: 0908.717.015
Sinh Viên: 039.2900.726


0 nhận xét:

Đăng nhận xét