- Nhận dạy kèm tại nhà học sinh - - Nhận dạy tại trung tâm tất cả các môn từ lớp 1 tới lớp 12, LTĐH

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Lớp Ngày 10/07/2017

Lớp Ngày 10/07/2017

Mã lớp  89         Lớp đã giao
Mã lớp  90         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán – Lý – Hoá
Môn dạy :
Toán
Lớp dạy:
10
Lớp dạy :
8
Địa chỉ:
Nguyễn Lương Bằng, Q7
Địa chỉ :
Lê Tấn Bê, Q.Bình Tân
Lương:
3tr
Lương :
2tr
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  87         Lớp đã giao
Mã lớp  88         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán – TV – rèn chữ
Môn dạy :
Toán
Lớp dạy:
1/ 3 bé
Lớp dạy :
10
Địa chỉ:
Phạm Hùng, Q8
Địa chỉ :
Trần Bình Trọng, Q5
Lương:
2tr5
Lương :
1tr2
T/G:
5 buổi sắp xếp
T/G :
3 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  85         Lớp đã giao
Mã lớp  86         Lớp đã giao
Môn dạy:
Anh
Môn dạy :
Toán – Lý – Hoá
Lớp dạy:
9
Lớp dạy :
10
Địa chỉ:
Cao Lỗ, Q8
Địa chỉ :
Dĩ An, Bình Dương
Lương:
1tr4
Lương :
1tr8
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
3 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  83         Lớp đã giao
Mã lớp  84         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán – Lý – Hoá - Anh
Môn dạy :
Toán – Lý – Hoá
Lớp dạy:
11
Lớp dạy :
11
Địa chỉ:
Hưng Phú, Q8
Địa chỉ :
Hưng Phú, Q8
Lương:
1tr5
Lương :
2tr2
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
3 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726


Mã lớp  81         Lớp đã giao
Mã lớp  82         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán – TV – rèn chữ
Môn dạy :
Toán - Anh
Lớp dạy:
5
Lớp dạy :
6
Địa chỉ:
Phước Long B, Q9
Địa chỉ :
Hưng Phú, Q8
Lương:
1tr8
Lương :
1tr2
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
3 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư chữ đẹp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726