- Nhận dạy kèm tại nhà học sinh - - Nhận dạy tại trung tâm tất cả các môn từ lớp 1 tới lớp 12, LTĐH

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Lớp Ngày 09/07/2017

Lớp Ngày 09/07/2017

Mã lớp  79         Lớp đã giao
Mã lớp  80         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán – TV - Anh
Môn dạy :
Toán - Anh
Lớp dạy:
2 và 4
Lớp dạy :
5
Địa chỉ:
Hoàng Quốc Việt, Q.7
Địa chỉ :
Nguyễn Oanh, Q.Gò Vấp
Lương:
900k
Lương :
1tr5
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
3 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  77         Lớp đã giao
Mã lớp  78         Lớp đã giao
Môn dạy:
Anh
Môn dạy :
Anh
Lớp dạy:
2
Lớp dạy :
7
Địa chỉ:
Trần Hưng Đạo, Q1
Địa chỉ :
Trần Hưng Đạo, Q1
Lương:
800k
Lương :
1tr2
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
3 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  75         Lớp đã giao
Mã lớp  76         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán
Môn dạy :
Toán
Lớp dạy:
7/ Học sinh yếu
Lớp dạy :
8
Địa chỉ:
Trần Hưng Đạo, Q1
Địa chỉ :
Dạ Nam, Q8
Lương:
3tr
Lương :
2tr2
T/G:
5 buổi sắp xếp
T/G :
3 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  73         Lớp đã giao
Mã lớp  74         Lớp đã giao
Môn dạy:
Hoá
Môn dạy :
Toán
Lớp dạy:
9
Lớp dạy :
8
Địa chỉ:
Âu Dương Lân, Q8
Địa chỉ :
Dạ Nam, Q8
Lương:
1tr2
Lương :
2tr2
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
3 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  71         Lớp đã giao
Mã lớp  72         Lớp đã giao
Môn dạy:
Tiếng Nhật
Môn dạy :
AVGT - Toeic
Lớp dạy:
Học viên nữ
Lớp dạy :
Sinh Viên Nam
Địa chỉ:
Khu CN Tân Bình
Địa chỉ :
Khu CN Tân Bình
Lương:
1tr4
Lương :
1tr2
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  69         Lớp đã giao
Mã lớp  70         Lớp đã giao
Môn dạy:
Tiếng Anh
Môn dạy :
Toán – Lý – Hoá
Lớp dạy:
9
Lớp dạy :
8
Địa chỉ:
Đồng Nai, Q10
Địa chỉ :
Nguyễn Duy, Q8
Lương:
1tr
Lương :
2tr2
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
3 buổi tối sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  67         Lớp đã giao
Mã lớp  68         Lớp đã giao
Môn dạy:
Tiếng Hoa
Môn dạy :
Toán
Lớp dạy:
Học viên nữ
Lớp dạy :
8
Địa chỉ:
Hoàng Dư Khương, Q10
Địa chỉ :
Đồng Nai, Q10
Lương:
1tr
Lương :
1tr
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  65         Lớp đã giao
Mã lớp  66         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán - Tiếng Việt
Môn dạy :
Tiếng Việt
Lớp dạy:
1 /Học sinh lười học
Lớp dạy :
2
Địa chỉ:
Nguyễn Cảnh Chân, Q1
Địa chỉ :
Nguyễn Cảnh Chân, Q1
Lương:
1tr2
Lương :
2tr
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
5 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Yêu cầu:
Gia sư kinh nghiệm
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  63         Lớp đã giao
Mã lớp  64         Lớp đã giao
Môn dạy:
Tiếng Nhật
Môn dạy :
Tiếng Hàn
Lớp dạy:
Học viên nữ
Lớp dạy :
Học viên nữ
Địa chỉ:
Nguyễn Lương Bằng, Q7
Địa chỉ :
Hoàng Quốc Việt, Q7
Lương:
1tr8
Lương :
2tr5
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
3 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên kinh nghiệm
Yêu cầu:
Giáo viên kinh nghiệm
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726


Mã lớp  61         Lớp đã giao
Mã lớp  62         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán
Môn dạy :
Rèn chữ
Lớp dạy:
9
Lớp dạy :
Lớp lá
Địa chỉ:
Hưng Phú, Q8
Địa chỉ :
Hưng Phú, Q8
Lương:
1tr2
Lương :
1tr8
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
3 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Gia Sư chữ đẹp
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726