- Nhận dạy kèm tại nhà học sinh - - Nhận dạy tại trung tâm tất cả các môn từ lớp 1 tới lớp 12, LTĐH

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Lớp Ngày 25/08/2016

Lớp Ngày 25/08/2016

Mã lớp  59         Lớp đã giao
Mã lớp  60         Lớp đã giao
Môn dạy:
Lý – Hoá
Môn dạy :
Văn
Lớp dạy:
10
Lớp dạy :
9
Địa chỉ:
Hưng Phú, Q8
Địa chỉ :
Hưng Phú, Q8
Lương:
1tr8
Lương :
1tr2
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  57         Lớp đã giao
Mã lớp  58         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán - Hoá
Môn dạy :
Lớp dạy:
9
Lớp dạy :
9
Địa chỉ:
Hưng Phú, Q8
Địa chỉ :
Hưng Phú, Q8
Lương:
1tr8
Lương :
1tr2
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  55         Lớp đã giao
Mã lớp  56         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán - Lý - Hoá - Anh
Môn dạy :
Toán
Lớp dạy:
10
Lớp dạy :
6
Địa chỉ:
Võ Văn Kiệt,P.Cầu Kho,Q1
Địa chỉ :
Dân Cư Sông Giồng, Q.2
Lương:
2tr
Lương :
1tr5
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  53         Lớp đã giao
Mã lớp  54         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán
Môn dạy :
Lớp dạy:
2 bé lớp 7
Lớp dạy :
7
Địa chỉ:
Hoàng Quốc Việt, Q7
Địa chỉ :
Nguyễn Lương Bằng, Q7
Lương:
1tr6
Lương :
800k
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
1 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  51         Lớp đã giao
Mã lớp  52         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán
Môn dạy :
Hoá
Lớp dạy:
9
Lớp dạy :
9
Địa chỉ:
Nguyễn Lương Bằng, Q7
Địa chỉ :
Nguyễn Lương Bằng, Q7
Lương:
2tr
Lương :
1tr6
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  49         Lớp đã giao
Mã lớp  50         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán – TV
Môn dạy :
Toán – TV
Lớp dạy:
3
Lớp dạy :
4
Địa chỉ:
Nguyễn Lương Bằng, Q7
Địa chỉ :
Nguyễn Lương Bằng, Q7
Lương:
2tr
Lương :
2tr5
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
5 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  47         Lớp đã giao
Mã lớp  48         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán
Môn dạy :
Hóa
Lớp dạy:
11
Lớp dạy :
11
Địa chỉ:
Cao Lỗ, Q8
Địa chỉ :
Cao Lỗ, Q8
Lương:
1tr5
Lương :
1tr5
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  45         Lớp đã giao
Mã lớp  46         Lớp đã giao
Môn dạy:
Anh Văn Giao Tiếp
Môn dạy :
Toán – TV
Lớp dạy:
Học Viên Nam
Lớp dạy :
2
Địa chỉ:
Trần Hưng Đạo, Q1
Địa chỉ :
Hoàng Quốc Việt, Q7
Lương:
1tr2
Lương :
1tr4
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
3 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  43         Lớp đã giao
Mã lớp  44         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán - Lý
Môn dạy :
Văn
Lớp dạy:
10
Lớp dạy :
9
Địa chỉ:
Hậu Giang, Q6
Địa chỉ :
Nguyễn Trãi, Q5
Lương:
1tr5
Lương :
200k/ Buổi
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
Số buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  41         Lớp đã giao
Mã lớp  42         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán
Môn dạy :
Văn
Lớp dạy:
9
Lớp dạy :
9
Địa chỉ:
Tạ Quang Bửu, Q8
Địa chỉ :
Tạ Quang Bửu, Q8
Lương:
1tr2
Lương :
1tr2
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726