- Nhận dạy kèm tại nhà học sinh - - Nhận dạy tại trung tâm tất cả các môn từ lớp 1 tới lớp 12, LTĐH

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Lớp ngày 24/08/2016

Lớp ngày 24/08/2016

Mã lớp  39         Lớp đã giao
Mã lớp  40         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán
Môn dạy :
Anh Văn
Lớp dạy:
9
Lớp dạy :
9
Địa chỉ:
CMT8, Q3
Địa chỉ :
CMT8, Q3
Lương:
1tr8
Lương :
1tr2
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  37         Lớp đã giao
Mã lớp  38         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán
Môn dạy :
Anh Văn
Lớp dạy:
9
Lớp dạy :
9
Địa chỉ:
Hoàng Quốc Việt, Q7
Địa chỉ :
Lý Chính Thắng, Q3
Lương:
1tr8
Lương :
1tr2
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  35         Lớp đã giao
Mã lớp  36         Lớp đã giao
Môn dạy:
Anh Văn
Môn dạy :
Hoá
Lớp dạy:
9
Lớp dạy :
9
Địa chỉ:
Hoàng Quốc Việt, Q7
Địa chỉ :
Hoàng Quốc Việt, Q7
Lương:
1tr8
Lương :
1tr2
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  33         Lớp đã giao
Mã lớp  34         Lớp đã giao
Môn dạy:
Anh Văn
Môn dạy :
Hoá
Lớp dạy:
11
Lớp dạy :
11
Địa chỉ:
Âu Dương Lân, Q8
Địa chỉ :
Âu Dương Lân, Q8
Lương:
1tr2
Lương :
1tr2
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  31         Lớp đã giao
Mã lớp  32         Lớp đã giao
Môn dạy:
Anh Văn
Môn dạy :
Hoá
Lớp dạy:
10
Lớp dạy :
10
Địa chỉ:
Âu Dương Lân, Q8
Địa chỉ :
Âu Dương Lân, Q8
Lương:
1tr8
Lương :
1tr2
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  29         Lớp đã giao
Mã lớp  30         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán - Lý
Môn dạy :
Tin
Lớp dạy:
10
Lớp dạy :
6
Địa chỉ:
Hoà Hưng, Q10
Địa chỉ :
Hoà Hưng, Q10
Lương:
1tr5
Lương :
1tr5
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  27         Lớp đã giao
Mã lớp  28         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán
Môn dạy :
Hóa
Lớp dạy:
10
Lớp dạy :
10
Địa chỉ:
Cao Lỗ, Q8
Địa chỉ :
Cao Lỗ, Q8
Lương:
1tr5
Lương :
1tr5
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  25         Lớp đã giao
Mã lớp  26         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán
Môn dạy :
Hóa
Lớp dạy:
9
Lớp dạy :
9
Địa chỉ:
Cao Lỗ, Q8
Địa chỉ :
Cao Lỗ, Q8
Lương:
1tr5
Lương :
1tr5
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  23         Lớp đã giao
Mã lớp  24         Lớp đã giao
Môn dạy:
Hóa
Môn dạy :
Lớp dạy:
11
Lớp dạy :
12
Địa chỉ:
Huỳnh Tấn Phát, q7
Địa chỉ :
Huỳnh Tấn Phát, q7
Lương:
1tr3
Lương :
1tr5
T/G:
2 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
GV kinh nghiệm
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726

Mã lớp  21         Lớp đã giao
Mã lớp  22         Lớp đã giao
Môn dạy:
Toán – Lý - Hóa
Môn dạy :
Toán
Lớp dạy:
7 + 8
Lớp dạy :
12
Địa chỉ:
Huỳnh Tấn Phát, q7
Địa chỉ :
Huỳnh Tấn Phát, q7
Lương:
1tr5
Lương :
2tr
T/G:
3 buổi sắp xếp
T/G :
2 buổi sắp xếp
Yêu cầu:
Giáo viên/ Sinh viên
Yêu cầu:
GV kinh nghiệm
Liên hệ:
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726
Liên hệ :
GV gọi 0901.850.235
SV gọi 0169.2900.726